Ambasadaoro vaovaon’i Rosia: Nitsidika ara-pomba fifanajana ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana.

Ambasadaoro vaovaon’i Rosia: Nitsidika ara-pomba fifanajana ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana.

Nitsidika ara-pomba fifanajana ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana, teto amin’ny Lapan’Anosikely, ny Ambasadaoro vaovaon’i Rosia miasa sy monina eto Madagasikara SEM ANDREEV Andrey VLADIMIROVICH, ny Zoma 23 Aprily 2021.
Nivoitra nandritra ny fihaonana ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Antenimierandoholona sy ny « Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie ». Teo ihany koa ny fanatsarana ny fifandraisana eo amin’ny lafiny ara-diplômatika sy ara-toe-karena. Nanamafy ny fahavononany amin’ny fanomezan-tànana an’i Madagasikara entina hiatrehana izao ady atao amin’ny valan’aretina COVID-19 izao moa ny Firenena Rosianina.
Mahakasika ny fitsidiham-paritra izay ataon’ny eto anivon’ny Antenimierandoholona dia nanamafy ny Filohan’ny Antenimierandoholona fa hotohizina ny fitsidihana ka ny Faritra Vakinakaratra indray no hotsidihana manaraka. Izany no natao mba hankaherezana ireo tratran’ny valan’aretina sy ireo mpitsabo ary nohamafisiny fa andraikitr’ity Andrimpanjakana ity ny mijery izay lesoka eny anivon’ireny toeram-pitsaboana ireny ka manao tatitra amin’ny Governemanta mba hitadiavana vahaolana mifanaraka amin’izany.
Faritra Itasy: Nanome toromarika hoan’ireo marary rehetra ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana.

Faritra Itasy: Nanome toromarika hoan’ireo marary rehetra ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana.

Nanatanteraka fitsidihana tany amin’ny Faritra Itasy ny Filohan’ny Antenimierandoholona Andriamatoa RAZAFIMAHEFA Herimanana, ary nampahery ireo marary rehetra indrindra ny tratrin’ny Covid 19.
Voatsidika tamin’izany ny Tobi-pitsaboana miisa roa (02), Miarinarivo sy Soavinandriana, ka toy izao ny toromarika nomeny :
– Tsy maintsy arahina ny toromarika rehetra nomen’ny Filoham-pirenena Andry Nirina RAJOELINA
– Ilaina ny firaisankinan’ny mpitsabo sy ny Fitondrana
– Arahina maso akaiky ireo marary mitsabo tena any an-tranony, mba tsy iparitahin’ny aretina
– Manampy antsika ny Firenena avy any ivelany, fa ny Governemanta no mamatsy ny fanafody ho an’ireo Hopitaly rehetra
– Mila matanja-tsaina ireo marary rehetra miatrika izany aretina Covid 19 izany, atao ambony tsara ny moraly
– Ny fisian’ny barazy dia ahafahana mifehy ny aretina izay efa mihanaka tokoa ao Antananarivo Renivohitra ka tokony hisy ny fifandeferana
Notsindriny manokana tamin’izany fanambarany izany fa raha vao misy fambara na tranga mampiahiahy dia tokony hanantona toeram-pitsaboana avy hatrany.
Isaorana manokana ny Ministeran’ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asa tànana (M.I.C.A.) sy ireo mpandraharaha nahafoy fanolorana nahafahana nitondra tolo-tànana.
Ny Filohan’ny Antenimierandoholona sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky ihany koa dia nanolotra solon-dranom-boankazo ho an’ireo marary.
FANAOVAM-BELOMA FARANY NY NOFO MANGATSIKAN’NY FILOHAN’NY CST TEO ALHA RASOLOSOA DOLIN

FANAOVAM-BELOMA FARANY NY NOFO MANGATSIKAN’NY FILOHAN’NY CST TEO ALHA RASOLOSOA DOLIN

Manoloana izao andro manjombona izao, noho ny fodiamandrin’i Jeneraly RASOLOSOA Dolin, Filohan’ny Filan-kevitra Ambonin’ny Tetezamita (« Conseil Supérieur de la Transition » CST) teto amin’ny Lapa maitso Anosikely, dia tonga nitsapa alahelo sy nitondra ny teny fampiononana ho an’ny fianakavian’Itompokolahy teny amin’ny Hopitaly Anosiala ny teto anivon’ny Antenimierandoholona, izay nahitana an’Andriamatoa FERNAND Eddie Serge Kestiora eto amin’ny

Antenimierandoholona sy ny mpiara miasa aminy izay nisolo tena ny Filohan’ny Antenimierandoholona, niaraka tamin’ny Fiombonamben’ny Antenimierandoholona (FIA) izay notarihin’ny Filohany. Marihina moa fa ny taona 2010 ka hatramin’ny taona 2014 no nisahana ny andraikitra naha Filohan’ny Filan-kevitra Ambonin’ny Tetezamita teto amin’ny Lapan’Anosikely Itompokolahy.

VERY OLOMANGA NY FIRENENA: Nodimandry ny Filohan’ny CST teo aloha RASOLOSOA Dolin.

VERY OLOMANGA NY FIRENENA: Nodimandry ny Filohan’ny CST teo aloha RASOLOSOA Dolin.

« Amin’alahelo lehibe no nandrenesanay ny fahalasanan’i Jeneraly RASOLOSOA Dolin. Very Olomanga ny Firenena amin’izao fodiamandriny izao. Fony fahavelony dia nitàna andraikitra lehibe teto amin’ny Firenena izy. Ary nisahana ny fitantanana ny Filan-kevitra Ambonin’ny Tetezamita (CST) tamin’ny andron’ny Tetezamita.
Ny Filoha, ny Birao Maharitra, ny Loholon’i Madagasikara, ny Fianakaviamben’ny Antenimierandoholona dia maneho etoana ny fiaraha-miory ary mankahery ny Fianakaviana amin’izao fahalasanan’Itompokolahy izao.
Mankahery ihany koa ny Tafika Malagasy. »
Fivoriana ho fampahafantarana ireo mpikambana ao amin’ny Kabinetran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona.

Fivoriana ho fampahafantarana ireo mpikambana ao amin’ny Kabinetran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona.

Notanterahina ny zoma 16 aprily 2021, teto amin’ny Lapan’ny Antenimierandoholona ny fivoriana voalohan’ny Kabinetran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona.
Niompana indrindra tamin’ny fampahafantarana ireo mpikambana mandrafitra ny Kabinetra, nahitana ny Talen’ny Kabinetra sy Mpanolotsaina maromaro izay samy manana ny fahaizany sy ny traikefany manokana, toy ny Mpitsara, Mpisolovava, Mpitsabo, Mpahay lalàna ary manam-pahaizana amin’ny sehatry maro toy ny Loholona sy Solombavambahoaka teo aloha, ary mpandraharaha isan-karazany.
Nandritra ity fivorina ity ihany koa no namelabelaran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona ny andraikitra tokony ho raisin’izy ireo, ka nampatsiahivany azy ireo ny asa sahanin’ny Antenimierandoholona amin’ny maha solotenan’ny Vondrombahoaka Itsinjaram-pahefana ity Andrimpanjakana ity. Namafisiny ihany koa fa tsy mijanona eto amin’ny Lapa ihany ny asan’ny Loholona sy ireo Mpanolotsaina fa mivelatra araky ny filan’ny Firenena azy.
Eo amin’ny lafin’ny maha-mpanao lalàna azy kosa dia mibanjina ny  asa fampandrosona miainga eny anivon’ny Kaominina tsirairay avy manerana ny Nosy no asa sahaniny koa mitondra izany eo anivon’ny Mpanatanteraka mba hatao ho tolo-dalàna.
Tsy eto Madagasikara ihany fa Mpikambana eo anivon’ny Fivondronan’ireo Parlemanta isam-pirenena ihany koa ny Antenimierandoholona Malagasy.
Manoloana ny Zava-misy eto amin’ny Firenena mahakasika ny valan’aretina COVID-19 dia nisy ny tafatafa niarahan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona tamin’ireo mpanao gazety izay nanambarany fa Ilaina ny fiaraha-miasa sy ny fifanomezan-tanan’ny Andrimpanjakana rehetra. Notsindriany tamin’izany koa ny fananan’ny olona sasany toe-tsaina tia kely eo amin’ny fivarotana ireo fanafody izay nozarain’ny Fanjakana maimaim-poana eny anivon’ireny CSB II ireny, ka mambotry sy mamotika ny Firenena sy ny mpiray Tanindrazana.
Tsara ny manamarika fa Ireo Loholona rehetra dia samy any anivon’ny Faritra iadidiny avy, manohy ny asany, mijery manokana ny fomba entina hiadina amin’ity valan’aretina COVID-19 ity mandra-pisian’ny fivoriana ara-potoana voalohan’ny Parlemanta atsy ho atsy.
Hopitaly Anosiala: Nanolotra Equipements de Protection Individuelle (EPI) ho an’ireo Mpitsabo ny Loholon’i Madagasikara RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

Hopitaly Anosiala: Nanolotra Equipements de Protection Individuelle (EPI) ho an’ireo Mpitsabo ny Loholon’i Madagasikara RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

Nanolotra Equipements de Protection Individuelle (EPI) ho an’ireo Mpitsabo teny amin’ny Hopitaly Anosiala ny Loholon’i Madagasikara RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana
Androany 14 aprily 2021 dia tonga nitondra sy nanolotra Fanamiana manokana ho fiarovan-tena na « Equipements de Protection Individuelle (EPI) » hoan’ireo Mpitsabo sy Mpitsabo mpanampy ary ireo mpiasa mpikarakara rehetra eo anivon’ity Hopitaly Anosiala ity ny Loholon’i Madagasikara RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana sy ny vadiny ary ireo mpiara miasa aminy akaiky.
– Aro tanana 2000 isa
– Aro vava orona 4500 isa
– Aro tongotra 1000 isa
– Aro loha 1500 isa
– Aro akanjo 100 isa
– Gels désinfectant 2 Bidons de 5 litres no natolotra tamin’izany.
Izao no natao hoy ity Loholon’i Madagasikara ity dia mba hifanampiana sy hifampitsimbinana eo amin’ny samy Malagasy, satria ny Antenimierandoholona rahateo no Andrimpanjakana misolo tena mivantana ireo Vondrombahoaka Itsinjaram-pahefana manerana ny Nosy, koa rariny raha mifanampy isika samy malagasy araka ilay oham-pitenenana hoe : « Tsy misy manana ny ampy, fa sambatra izay mifanampy ».
Mandalo vanim-potoana sarotra ankehitriny ny Vahoaka Malagasy noho ny firongatry ny valan’aretina COVID 19 eto amintsika, indrindra fa ny ao amin’ny Distrikan’Ambohidratrimo raha ny eto Antananarivo no jerena izay sady toerana misy ny Hopitaly Anosiala ka itsaboana ireo marary efa manana ny « forme grave » eo amin’ity aretina COVID 19 ity.
Nankasitraka sy nisaotra ny Loholon’i Madagasikara RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana mivady ny Talen’ny Hopitaly Anosiala RAZAFIMAHATRATRA Rado izay nisolotena ny mpiasa sy ny Tompon’andraikitra rehetra eo anivon’ity Hopitaly ity, noho izao ezaka lehibe nataon’ny Loholona izao ho fifampitsimbinanan eo amin’ny samy Malagasy amin’ity ady itambarana ity.
Lanonam-pianianan’ireo mpikambana vaovao ao amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalam-panorenana.

Lanonam-pianianan’ireo mpikambana vaovao ao amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalam-panorenana.

Notanterahina androany alakamisy 08 aprily 2021 tetsy amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana Ambohidahy ny lanonam-pianianan’ireo mpikambana vaovao ao amin’izany Andrimpanjakana izany, izay natrehin’ny Filohampirenena Malagasy Andry Nirina RAJOELINA, ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana, ny Filohan’ny Antenimierampirenena Christine RAZANAMAHASOA, ny Praiministra lehiben’ny Governemanta NTSAY Christian ary ireo olo-manan-kaja sivily sy miaramila maro hafa.
Nandritra io fotoana io ihany koa no nanaovana ny famindram-pahefana ara-demokratika teo amin’ireo mpikambana teo aloha sy ireo mpikambana vaovao izay sambany nisy tamin’izany Andrimpanjakana izany.

Marihina moa fa sivy mianadahy izy ireo no mpikambana ao amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana dimy ny vehivavy ary efatra ny lehilahy. Fito taona tsy azo ivalozana ny fepotoam-piasan’izy ireo.

Présidence de la République de Madagascar

 

FARITRA SAVA: Notoloran’ny Loholon’i Madagasikara Fanafody maro.

FARITRA SAVA: Notoloran’ny Loholon’i Madagasikara Fanafody maro.

Tsy nitaza-potsiny ireo Loholon ‘i Madagasikara midina ifotony any amin’iny Faritry SAVA iny amin’izao fihanaky ny areti-mandoza Covid 19 izao ka nanolotra fanafody maro ny Asabotsy 03 aprily 2021.
Nanolotra izany tamin’ny anaran’ny Antenimierandoholona ny Filoha RAZAFIMAHEFA Herimanana notronin’ny Kestora FERNAND Eddie Serge izay avy amin’iny Faritra SAVA iny, ny Loholon’i Madagasikara isany SERAMILA Avizara Mino lany tao Antsiranana, MANASOA Donat Tang ary ny Mpampankateny Jeneraly RAZAFINDRATSIMBA Raymond.
Ilaina tokoa ny fitandremana hoy ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana amin’izao fihanaky ny aretina izao satria tokana ny aina ka tandremana toa ny anak’andriamaso.
Nandray izany fanomezana izany ary nisaotra ny Loholon’i Madagasikara amin’ny anaran’ny vahoakan’ny SAVA iray manontolo ny Governora Justin TOKELY.

Continue reading

SAMBAVA CENTRE: Nijery ny asa fanamboarana ny Avenue de l’Émergence ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana.

SAMBAVA CENTRE: Nijery ny asa fanamboarana ny Avenue de l’Émergence ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana.

Tonga nijery ny asa fanamboarana ny avenue de l’Emergence,izay mirefy 1,6 km ao Sambava Centre ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana, niaraka tamin’ireo Loholona niara-dia taminy anio alakamisy 01 aprily 2021. Fotodrafitr’asa izay nataon’ny Governoran’ny SAVA, TOKELY Justin.

Fidinana ifotony ataon’ny Loholon’I Madagasikara any Sambava: “Hiezaka ny Antenimierandoholona ny hanolotra vahaolana mikasika ireo olana misy amin’ireo vokatra fanondrana “

Fidinana ifotony ataon’ny Loholon’I Madagasikara any Sambava: “Hiezaka ny Antenimierandoholona ny hanolotra vahaolana mikasika ireo olana misy amin’ireo vokatra fanondrana “

“Hiezaka ny Antenimierandoholona ny hanolotra vahaolana mikasika ireo olana misy amin’ireo vokatra fanondrana “ io no nambaran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana teo am-pahatongavana tao Sambava ny 31 martsa 2021.
Amin’ny maha mpisolotena ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana sy ireo vondron-draharaha ara-toekarena ary ara-tsosialy ny Antenimierandoholona (And. 81 Lalampanorenana) tokoa mantsy dia tonga nidina ifotony hijery ny olana misy any Sambava, Faritra SAVA ny Delegasiona avy amin’ny Antenimierandoholona izay tarihin’ny Filohany ary ahitana ny Loholon’I Madagasikara isany FERNAND Eddie Serge, RASOLONDRATSIMBA Raymond, RAHARINIRINA Sidonie, MANASOA Donat Tang, SERAMILA Avizara Mino.
Tsy miraviravy tanana ny Antenimierandoholona raha mahare ny olana mianjady amin’ny vahoaka any an-toerana noho ny fikorontanan’ny fandraharana ny vokatra fanondrana, indrindra fa ny fidinan’ny vidin’ny lavanila izay azo lazaina fa antoky ny fiharian’izy ireo.