FARITRA SAVA: Notoloran’ny Loholon’i Madagasikara Fanafody maro.

FARITRA SAVA: Notoloran’ny Loholon’i Madagasikara Fanafody maro.

Tsy nitaza-potsiny ireo Loholon ‘i Madagasikara midina ifotony any amin’iny Faritry SAVA iny amin’izao fihanaky ny areti-mandoza Covid 19 izao ka nanolotra fanafody maro ny Asabotsy 03 aprily 2021.
Nanolotra izany tamin’ny anaran’ny Antenimierandoholona ny Filoha RAZAFIMAHEFA Herimanana notronin’ny Kestora FERNAND Eddie Serge izay avy amin’iny Faritra SAVA iny, ny Loholon’i Madagasikara isany SERAMILA Avizara Mino lany tao Antsiranana, MANASOA Donat Tang ary ny Mpampankateny Jeneraly RAZAFINDRATSIMBA Raymond.
Ilaina tokoa ny fitandremana hoy ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana amin’izao fihanaky ny aretina izao satria tokana ny aina ka tandremana toa ny anak’andriamaso.
Nandray izany fanomezana izany ary nisaotra ny Loholon’i Madagasikara amin’ny anaran’ny vahoakan’ny SAVA iray manontolo ny Governora Justin TOKELY.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *