Fidinana ifotony ataon’ny Loholon’I Madagasikara any Sambava: “Hiezaka ny Antenimierandoholona ny hanolotra vahaolana mikasika ireo olana misy amin’ireo vokatra fanondrana “

Fidinana ifotony ataon’ny Loholon’I Madagasikara any Sambava: “Hiezaka ny Antenimierandoholona ny hanolotra vahaolana mikasika ireo olana misy amin’ireo vokatra fanondrana “

“Hiezaka ny Antenimierandoholona ny hanolotra vahaolana mikasika ireo olana misy amin’ireo vokatra fanondrana “ io no nambaran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana teo am-pahatongavana tao Sambava ny 31 martsa 2021.
Amin’ny maha mpisolotena ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana sy ireo vondron-draharaha ara-toekarena ary ara-tsosialy ny Antenimierandoholona (And. 81 Lalampanorenana) tokoa mantsy dia tonga nidina ifotony hijery ny olana misy any Sambava, Faritra SAVA ny Delegasiona avy amin’ny Antenimierandoholona izay tarihin’ny Filohany ary ahitana ny Loholon’I Madagasikara isany FERNAND Eddie Serge, RASOLONDRATSIMBA Raymond, RAHARINIRINA Sidonie, MANASOA Donat Tang, SERAMILA Avizara Mino.
Tsy miraviravy tanana ny Antenimierandoholona raha mahare ny olana mianjady amin’ny vahoaka any an-toerana noho ny fikorontanan’ny fandraharana ny vokatra fanondrana, indrindra fa ny fidinan’ny vidin’ny lavanila izay azo lazaina fa antoky ny fiharian’izy ireo.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *