Fivoriana ho fampahafantarana ireo mpikambana ao amin’ny Kabinetran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona.

Fivoriana ho fampahafantarana ireo mpikambana ao amin’ny Kabinetran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona.

Notanterahina ny zoma 16 aprily 2021, teto amin’ny Lapan’ny Antenimierandoholona ny fivoriana voalohan’ny Kabinetran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona.
Niompana indrindra tamin’ny fampahafantarana ireo mpikambana mandrafitra ny Kabinetra, nahitana ny Talen’ny Kabinetra sy Mpanolotsaina maromaro izay samy manana ny fahaizany sy ny traikefany manokana, toy ny Mpitsara, Mpisolovava, Mpitsabo, Mpahay lalàna ary manam-pahaizana amin’ny sehatry maro toy ny Loholona sy Solombavambahoaka teo aloha, ary mpandraharaha isan-karazany.
Nandritra ity fivorina ity ihany koa no namelabelaran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona ny andraikitra tokony ho raisin’izy ireo, ka nampatsiahivany azy ireo ny asa sahanin’ny Antenimierandoholona amin’ny maha solotenan’ny Vondrombahoaka Itsinjaram-pahefana ity Andrimpanjakana ity. Namafisiny ihany koa fa tsy mijanona eto amin’ny Lapa ihany ny asan’ny Loholona sy ireo Mpanolotsaina fa mivelatra araky ny filan’ny Firenena azy.
Eo amin’ny lafin’ny maha-mpanao lalàna azy kosa dia mibanjina ny  asa fampandrosona miainga eny anivon’ny Kaominina tsirairay avy manerana ny Nosy no asa sahaniny koa mitondra izany eo anivon’ny Mpanatanteraka mba hatao ho tolo-dalàna.
Tsy eto Madagasikara ihany fa Mpikambana eo anivon’ny Fivondronan’ireo Parlemanta isam-pirenena ihany koa ny Antenimierandoholona Malagasy.
Manoloana ny Zava-misy eto amin’ny Firenena mahakasika ny valan’aretina COVID-19 dia nisy ny tafatafa niarahan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona tamin’ireo mpanao gazety izay nanambarany fa Ilaina ny fiaraha-miasa sy ny fifanomezan-tanan’ny Andrimpanjakana rehetra. Notsindriany tamin’izany koa ny fananan’ny olona sasany toe-tsaina tia kely eo amin’ny fivarotana ireo fanafody izay nozarain’ny Fanjakana maimaim-poana eny anivon’ireny CSB II ireny, ka mambotry sy mamotika ny Firenena sy ny mpiray Tanindrazana.
Tsara ny manamarika fa Ireo Loholona rehetra dia samy any anivon’ny Faritra iadidiny avy, manohy ny asany, mijery manokana ny fomba entina hiadina amin’ity valan’aretina COVID-19 ity mandra-pisian’ny fivoriana ara-potoana voalohan’ny parlemanta atsy ho atsy.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *