Nanolotra Equipements de Protection Individuelle (EPI) ho an’ireo Mpitsabo teny amin’ny Hopitaly Anosiala ny Loholon’i Madagasikara RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

Nanolotra Equipements de Protection Individuelle (EPI) ho an’ireo Mpitsabo teny amin’ny Hopitaly Anosiala ny Loholon’i Madagasikara RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

Nanolotra Equipements de Protection Individuelle (EPI) ho an’ireo Mpitsabo teny amin’ny Hopitaly Anosiala ny Loholon’i Madagasikara RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana
Androany 14 aprily 2021 dia tonga nitondra sy nanolotra Fanamiana manokana ho fiarovan-tena na « Equipements de Protection Individuelle (EPI) » hoan’ireo Mpitsabo sy Mpitsabo mpanampy ary ireo mpiasa mpikarakara rehetra eo anivon’ity Hopitaly Anosiala ity ny Loholon’i Madagasikara RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana sy ny vadiny ary ireo mpiara miasa aminy akaiky.
– Aro tanana 2000 isa
– Aro vava orona 4500 isa
– Aro tongotra 1000 isa
– Aro loha 1500 isa
– Aro akanjo 100 isa
– Gels désinfectant 2 Bidons de 5 litres no natolotra tamin’izany.
Izao no natao hoy ity Loholon’i Madagasikara ity dia mba hifanampiana sy hifampitsimbinana eo amin’ny samy Malagasy, satria ny Antenimierandoholona rahateo no Andrimpanjakana misolo tena mivantana ireo Vondrombahoaka Itsinjaram-pahefana manerana ny Nosy, koa rariny raha mifanampy isika samy malagasy araka ilay oham-pitenenana hoe : « Tsy misy manana ny ampy, fa sambatra izay mifanampy ».
Mandalo vanim-potoana sarotra ankehitriny ny Vahoaka Malagasy noho ny firongatry ny valan’aretina COVID 19 eto amintsika, indrindra fa ny ao amin’ny Distrikan’Ambohidratrimo raha ny eto Antananarivo no jerena izay sady toerana misy ny Hopitaly Anosiala ka itsaboana ireo marary efa manana ny « forme grave » eo amin’ity aretina COVID 19 ity.
Nankasitraka sy nisaotra ny Loholon’i Madagasikara RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana mivady ny Talen’ny Hopitaly Anosiala RAZAFIMAHATRATRA Rado izay nisolotena ny mpiasa sy ny Tompon’andraikitra rehetra eo anivon’ity Hopitaly ity, noho izao ezaka lehibe nataon’ny Loholona izao ho fifampitsimbinanan eo amin’ny samy Malagasy amin’ity ady itambarana ity.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *